Kurtso hasierako batzarrak/ reuniones de comienzo de curso

22 septiembre 2010

Kurtso Hasierako Guraso Batzarren egutegia

2010-11 Ikasturtea

Calendario de reuniones de comienzo de curso

3 urte Urriaren 14 an, 17:00etan
4 urte Irailaren 29ean, 17:00etan
5 urte Urriaren 21 an,17:00etan
1. Maila Irailaren 23an, 16:00etan
2. Maila Irailaren 27an, 16:00etan
3.Maila Urriaren 5ean, 17:00etan
4.Maila Urriaren 6ean, 17:00etan
5.Maila Urriaren 7an, 16:30etan
6.Maila Irailaren 30an, 16:30etan
Anuncios